Cream Centre - Santoka Durlabhji Hospital

 

Address:
Santokba Durlabhji Memorial Hospital,
SB-15A, Bhawani Singh Road, Bapu Nagar,
Near Rambagh Circle, Jaipur,
Rajasthan 302015

Restaurant Timings: 11.00AM to 11.00PM